Personel

Nauczyciel alchemii: Alfred Radziwiłł

Alfred Radziwiłł
Przedmiot: Alchemia
Data urodzenia: 11 marca 1927
Tytuł naukowy: profesor
Najważniejsze prace: „Kriocyliotyp, struktura i budowa wewnętrzna” (Warszawa, 1977), „Badanie wpływu budowy kwantowej i kształtu na zdolności magazynowania energii magicznej, przegląd źródeł” (Berlin, 1960), „Struktura pamięci i jej reprezentacja magiczna” (wspólnie z E. Broom, N. Flamel; Londyn, 1991), „Patronusy, analiza zjawisk i materialności” (wspólnie z A. Dumbledore, N. Flamel; Londyn, 1989), „Kwantowa natura animagii” (wspólnie z A. Moure; Paryż, 2002), „Powłoki walencyjne w polu magicznym” (wspólnie z N. Nascimento; Rio de Janeiro, 2011), „Interpretacja Bozonu Higgsa w teleportacji” (wspólnie z H. Lovell; Berno, 2020)

EltenLink